ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NGAY BẢNG GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Tải tất cả tài liệu

* Nhập chính xác thông tin để nhận được tài liệu

Tiến độ thanh toán dự án

  • Ký văn bản thỏa thuận: 100.000.000 VNĐ, Ngay khi ký Văn bản thỏa thuận thu tiền đảm bảo (“VBTT”)
  • Lần 1: 20% giá trị Hợp đồng vay(Đã bao gồm tiền thu theo VBTT), Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký VBTT.
  • Lần 2: 10% giá trị Hợp đồng vay, Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay
  • Lần 3: 10% giá trị Hợp đồng vay, Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay
  • Lần 4: 30% giá trị Hợp đồng vay, Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay
  • Lần 5: 30% giá trị Hợp đồng vay Dự kiến, trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NHẤT