Giá bán & Tiến độ thanh toán dự án Flamingo Night Street

Tiến độ thanh toán dự án

  • Ký văn bản thỏa thuận: 100.000.000 VNĐ, Ngay khi ký Văn bản thỏa thuận thu tiền đảm bảo (“VBTT”)
  • Lần 1: 20% giá trị Hợp đồng vay(Đã bao gồm tiền thu theo VBTT), Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký VBTT.
  • Lần 2: 10% giá trị Hợp đồng vay, Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay
  • Lần 3: 10% giá trị Hợp đồng vay, Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay
  • Lần 4: 30% giá trị Hợp đồng vay, Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay
  • Lần 5: 30% giá trị Hợp đồng vay Dự kiến, trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng vay

Tải tất cả tài liệu

* Nhập chính xác thông tin để nhận được tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *